הכרזת הגבאי – ליל כ"ז אד"ר תשנ"ב
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יוצא ממעריב, ליל ז"ך אד"ר תשנ"ב

הכרזת הגבאי – ליל כ"ז אד"ר תשנ"ב

בקשר עם מלאות ז"ך שנה ליום ז"ך אדר ראשון תשנ"ב, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" בפרסום ראשון הקלטה קצרה מהכרזת הגבאי (ר' יהושע פינסון ע"ה) בסיום תפילת מעריב שהתקיימה (לאחר חלוקת הדולרים לצדקה של יום ראשון) בזאל הקטן, ליל ז"ך אד"ר תשנ"ב.

סגירת תפריט