הופיע: תשרי בליובאוויטש – ר"ה שחל להיות בשבת

הופיע: תשרי בליובאוויטש – ר"ה שחל להיות בשבת

הופיע הספר המהודר "תשרי בליובאוויטש – ר"ה שחל להיות בשבת", ובו יומנים מפורטים מ-14 שנים בהן חל חודש תשרי בקביעות שנת תשפ"א הבעל"ט.

הספר הוא השלישי ואחרון בסדרה, המקיפה את חדשי תשרי בכל השנים מתש"י-תשנ"ד, וכרגיל כולל חומר רב בפרסום ראשון ובלעדי.

לעת עתה הגיעה כמות מצומצמת לכפר חב"ד, וניתן להשיג במספר: 054-963-6089

במאמצים כבירים מקווים שיהי' ניתן להשיגו כבר בעשרת ימי תשובה ברחבי האה"ק. כמו"כ יהי' ניתן להשיגו אי"ה כבר היום, ד' תשרי, בבית משיח 770.

מבצע מיוחד עד חג הסוכות: בבית משיח 770 יהי' ניתן להשיג את שלושת כרכי הסדרה במחיר $40 בלבד (במקום $15 לכרך).

ויהי רצון שנזכה לשמוע דברי משיח מפיו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט