הופיע: ימי משיח תשנ"ג ח"א

הופיע: ימי משיח תשנ"ג ח"א

בשעה טובה ומוצלחת, הופיע בימים אלו הכרך הראשון של דברי משיח תשנ"ג.

הספר בעל 358 (משיח) עמודים, ובא בתור המשך והשלמה לסדרת "דברי משיח", ומכיל יומן אירועים בחצרות קודש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א במחציתה הראשונה של שנת תשנ"ג.

ספר זה מופיע לרגל מלאות שלושים שנה לאירועי שנה מיוחדת זו, בה זכינו לראות כמעט מידי יום ביומו (ולפעמים פעמיים ביום) את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מעודד את שירת החסידים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". יש לציין שהספר מכיל פרטים רבים החסרים בספר "יומן קבלת המלכות", בהתבסס על יומנים נוספים, קטעי וידיאו ועוד.

את הספר יהי' ניתן להשיג בימים הקרובים ברחבי ארץ הקודש, ובעוד מספר שבועות – בשכונת המלך קראון הייטס.

ויהי רצון שנזכה לשמוע דברי משיח מפיו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט