הופיע: דברי משיח תש"נ ח"ה

הופיע: דברי משיח תש"נ ח"ה

היום (א') הופיע ממכבש הדפוס כרך החמישי ואחרון מדברי משיח תש"נ, והוא כרך הי"ג בסדרה.

הספר מכיל שיחות קודש (בלתי מוגה), ר"ד מחלוקות הדולרים ויומן בית חיינו מי"ז תמוז עד ליל ערב ראש השנה תש"נ, וכרגיל כולל חומר רב בפרסום ראשון ובלעדי.

את הספר ניתן להשיג כעת בבני ברק (אצל מרכז ההפצה ממש), והערב אי"ה בכפר חב"ד, ובימים הקרובים – ברחבי אה"ק. בעוד כחודש יגיע הספר לשכונת המלך קראון הייטס.

מנויי דברי משיח (כולל משתתפי "עת לבנות") יקבלו יחד עם הספר את התשורה הייחודית "פסח בליובאוויטש תשד"מ-תשנ"ג. (משתתפי "עת לבנות" שאין נציג בעירם לע"ע מתבקשים ליצור קשר עם המרכז הארצי לברר כיצד יוכלו לקבל את התשורה).

ויהי רצון שנזכה לשמוע דברי משיח מפיו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט