הופיע: דברי משיח תש"נ ח"ד

הופיע: דברי משיח תש"נ ח"ד

בימים אלו הופיע מבית הדפוס כרך השנים-עשר בסדרת "דברי משיח", והוא כרך הרביעי של שנת תש"נ.

הספר מכיל שיחות והתוועדויות קודש, ר"ד מחלוקות הדולרים ויומן "בית חיינו" מי"א אייר ועד ט"ז תמוז תש"נ (כולל "פאראד" ל"ג בעומר, חג השבועות, חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז ועוד).

יש לציין במיוחד קטעים מחלוקות הדולרים המתפרסמים בספר זה בפעם הראשונה, מתוך הקלטות פרטיות ממהלך החלוקות.

את הספר יהי' ניתן להשיג אי"ה בקרוב אצל הנציגים ברחבי אה"ק, ובעוד מספר שבועות יהי' ניתן להשיגו בשכונת המלך קראון הייטס.

סגירת תפריט