הופיע: דברי משיח תשמ"ט ח"ה

הופיע: דברי משיח תשמ"ט ח"ה

לאחרונה הופיע ממכבש הדפוס כרך החמישי מדברי משיח תשמ"ט, והוא כרך הח"י בסדרה.

הספר מכיל שיחות קודש (בלתי מוגה), ר"ד מחלוקות הדולרים ויומן בית חיינו מט"ז תמוז עד כ"ח אלול תשמ"ט, וכן מילואים לארבעת הכרכים הקודמים של שנת תשמ"ט, וכרגיל כולל חומר רב בפרסום ראשון ובלעדי.

את הספר ניתן יהי' ניתן להשיג בימים הקרובים אצל הנציגים ברחבי אה"ק, ובקרוב – בשכונת המלך קראון הייטס.

ויהי רצון שנזכה לשמוע דברי משיח מפיו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

"לדברך יחלתי"… ח"י ספרי דברי משיח שהופיעו עד עתה: תשמ"ט-תשנ"ב
סגירת תפריט