הופיע: דברי משיח תשמ"ט ח"ד

הופיע: דברי משיח תשמ"ט ח"ד

לאחרונה הופיע ממכבש הדפוס כרך הרביעי מדברי משיח תשמ"ט, והוא כרך הי"ז בסדרה.

הספר מכיל שיחות קודש (בלתי מוגה), ר"ד מחלוקות הדולרים ויומן בית חיינו מבדר"ח אייר עד ט"ז תמוז תשמ"ט, וכרגיל כולל חומר רב בפרסום ראשון ובלעדי.

את הספר ניתן להשיג אצל הנציגים ברחבי אה"ק, ובקרוב – בשכונת המלך קראון הייטס.

ויהי רצון שנזכה לשמוע דברי משיח מפיו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט