הופיע: דברי משיח תשמ"ט ח"ב

הופיע: דברי משיח תשמ"ט ח"ב

בשבועות האחרונים הופיע ממכבש הדפוס כרך השני מדברי משיח תשמ"ט, והוא כרך הט"ו בסדרה.

הספר מכיל שיחות קודש (בלתי מוגה), ר"ד מחלוקות הדולרים ויומן בית חיינו מכ"א מרחשון עד ש"פ יתרו, כ"ב שבט תשמ"ט, וכרגיל כולל חומר רב בפרסום ראשון ובלעדי.

את הספר יהי' ניתן להשיג בשבועות הקרובים ברחבי אה"ק, וביום ראשון הקרוב יימכר אי"ה מחוץ לבית משיח 770, בין השעות 3:30-6:30.

ויהי רצון שנזכה לשמוע דברי משיח מפיו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט