הופיע: דברי משיח תשמ"ט ח"א

הופיע: דברי משיח תשמ"ט ח"א

אמש (חג הגאולה י"ב תמוז) הופיע ממכבש הדפוס כרך הראשון מדברי משיח תשמ"ט, והוא כרך הי"ד בסדרה.

הספר מכיל שיחות קודש (בלתי מוגה), ר"ד מחלוקות הדולרים ויומן בית חיינו מערב ראש השנה עד כ' מרחשון תשמ"ט, וכרגיל כולל חומר רב בפרסום ראשון ובלעדי.

את הספר ניתן להשיג הערב בהתוועדות י"ב-י"ג תמוז המרכזי במרכז ההפצה ממש (רח' מתתיהו 16 בני ברק), ובימים הקרובים – ברחבי אה"ק. בעוד כחודש יגיע הספר לשכונת המלך קראון הייטס.

ויהי רצון שנזכה לשמוע דברי משיח מפיו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט