הופיע: דברי משיח תשמ"ח ח"ג

הופיע: דברי משיח תשמ"ח ח"ג

בשעה טובה ומוצלחת, ולאחר עיכובים רבים, הופיע ביום א' הכרך השלישי של דברי משיח תשמ"ח, והוא הכרך העשרים ואחד בסדרת דברי תורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מלך המשיח (שהחלה להופיע אך לפני שנים אחדות).

הספר בעל 836 (!!!) עמודים, ומכיל שיחות קודש (בלתי מוגה), ר"ד מחלוקות הדולרים ויומן בית חיינו מכ"ב שבט (יום הסתלקות הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע) עד ל' ניסן תשמ"ח, וכרגיל כולל חומר רב בפרסום ראשון ובלעדי.

יש לציין כי כרך זה מציין את התחלת התקופה החדשה בנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (ראה דבר מלכות כ"ב שבט תשנ"ב).

את הספר יהי' ניתן להשיג עכשיו בכפר חב"ד, בת ים ובני ברק, ואי"ה בימים הקרובים ברחבי ארץ הקודש, ובעוד מספר שבועות – בשכונת המלך קראון הייטס.

ויהי רצון שנזכה לשמוע דברי משיח מפיו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט