הופיע: דברי משיח תשמ"ח ח"ב

הופיע: דברי משיח תשמ"ח ח"ב

בשעה טובה ומוצלחת, ולאחר עיכובים רבים, הופיע היום (ה') הכרך השני של דברי משיח תשמ"ח, והוא הכרך העשרים בסדרת דברי תורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מלך המשיח (שהחלה להופיע אך לפני שנים אחדות).

הספר בעל 751 (!) עמודים, ומכיל שיחות קודש (בלתי מוגה), ר"ד מחלוקות הדולרים ויומן בית חיינו מיום הבהיר כ"ה מרחשון עד כ"א שבט תשמ"ח, וכרגיל כולל חומר רב בפרסום ראשון ובלעדי.

יש לציין כי כרך זה הוא הספר החמישים שבהוצאת "המכון להפצת תורתו של משיח".

את הספר יהי' ניתן להשיג אי"ה בימים הקרובים ברחבי ארץ הקודש, ובעוד מספר שבועות – בשכונת המלך קראון הייטס.

ויהי רצון שנזכה לשמוע דברי משיח מפיו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט