ד) ציון במשפט תפדה – ש״פ דברים, שבת חזון, ד׳ מנחם-אב ה׳תשכ״ט

כעין שיחה. נזכר בשיחות קודש תשכ״ט ח״ב ע׳ ז-341. לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט