ד) ואלה תולדות – ש״פ תולדות, ב׳ כסלו ה׳תשכ״ה

תוכן מאמר זה הוגה ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בסגנון שיחה, ונדפס בלקו״ש ח״ה ע׳ 366 ואילך. לא הגיע לידינו לע״ע הנחה ממאמר זה.

סגירת תפריט