ד) היום הזה גו׳ – ש״פ תבוא, כ״א אלול ה׳תשכ״ח

כעין שיחה. נזכר בשיחות קודש תשכ״ח ח״ב ע׳ 473. לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט