גילוי נדיר: "תוכן קצר" ש"פ וארא תשמ"ח – מוגה

גילוי נדיר: "תוכן קצר" ש"פ וארא תשמ"ח – מוגה

לכבוד כ' טבת, יום ההילולא של הרמב"ם – מפתיע "המכון להפצת תורתו של משיח" עם גילוי חדש: הוצאה חדשה של ה"תוכן קצר" משיחת ש"פ וארא תשמ"ח (בה נערך "הדרן" על הרמב"ם ודובר בארוכה אודות הרמב"ם וספריו ושם אביו וכו') – כפי שהוגה בשעתו ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

מהדורה זו של השיחה י"ל בשעתה בקונטרס בפ"ע, אבל מאז ועד היום לא באה שוב בדפוס (בספר השיחות וכדומה), ונשארה ספונה אצל אספנים פרטיים וכדומה, וכעת זוכה שוב לראות אור עולם.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד תורתו של משיח נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט