ב) (?) – ש״פ ויקרא, ט׳ אדר-שני ה׳תשכ״ה

נזכר במפתח מאמרי כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ע׳ 38. לא הגיע לידינו לע״ע. ואולי הוא הנדפס בלקו״ש ח״ז ע׳ 26 ואילך (עה״פ ולא תשבית מלח), עיי״ש.

סגירת תפריט