בפסח – בוקעים את הגג!
(תמונת אילוסטרציה)

בפסח – בוקעים את הגג!

לקראת חג הפסח, הננו מפרסמים – בפרסום ראשון – הקלטה מחלוקת הדולרים של כ"ח מרחשון תש"נ, עם השליח ר' ארי' ליב קפלן ע"ה.

תוכן קטע זה נתפרסם כמה פעמים בעבר במקומות שונים, וזה עתה נדפס לראשונה התמליל המדוייק במילואים לדברי משיח תש"נ ח"ה (הרואה אור בימים אלו).

להלן התמליל, מתוך דברי משיח תש"נ ח"ה ע' 432:

לר' ארי' ליב שי' קפלן נתן דולר נוסף באומרו: "פאַרן 'גג'" [= "בשביל '[ארגון ה]גג'"].
כשהתחיל ללכת, קרא לו כ"ק אדמו"ר שליט"א בחזרה והוסיף (בחיוך): "אויף פסח שטייט אַז מ'פּלאַצט פאַנאַנדער דעם גג, אָבער כל השנה כולה קאָן מען עם בויען! זאָל זיין בשורות טובות" [= "על פסח כתוב שבוקעים את הגג [כנראה הכוונה למאחז״ל "פקע איגרא" (פסחים פה, סע"ב). המו"ל], אבל כל השנה כולה יכולים לבנותו! שיהיו בשו"ט". [ולהעיר שיומיים אחרי חג הפסח שנה זו כתב במענה להנ"ל: "בטלתי כל אירגון הגג". המו"ל]].

סגירת תפריט