אור חדש: מאמר בפרסום ראשון

אור חדש: מאמר בפרסום ראשון

שמחה בקהל החסידים: בחתונת משפחות רובשקין-שמוקלער שהתקיימה הערב (אור לכ"ה אדר-שני), חולקה תשורה מיוחדת הכוללת (בין היתר) הנחה ממאמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ד"ה "וידבר משה אל ראשי המטות" תשכ"ג – בפרסום ראשון (בעת הדפסת סה"מ במדבר ח"ב לא הי' מאמר זה תח"י).

ההנחה נכתבה בשעתו ע"י סב הכלה הרה"ח ר' חיים שלום דובער שי' ליפסקר. כהקדמה למאמר כתב:

עכשיו אכתוב מהמאמר והוא מהביכל כתי"ק כ"ק אדמו"ר האמצעי והגהות כ"ק אדמו"ר הצ"צ בכתי"ק והמאמר עצמו של כ"ק אדמוה"ז. (את זה אמר בהתחלת המאמר אחרי תיבות "הסתלקות שלו").

לתועלת הרבים, הננו מפרסמים צילום המאמר מתוך התשורה הנ"ל (אי"ה במועד מאוחר יותר י"ל המאמר בתוספת מראי מקומות וציונים).

להורדה לחץ כאן.

סגירת תפריט