אודותנו

"המכון להפצת תורתו של משיח" נוסד בשנת תשע"א, במטרה ללקט ולהוציא לאור את תורת כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח בסדרות ספרים מסודרות, באופן שיהי' נגיש לכל מאן דבעי.
המכון שם דגש בעיקר על התורה הבלתי-מוגהת של הרבי שליט"א מלך המשיח, היינו מאמרים ושיחות שנאמרו על ידו בעל-פה ונכתבו ע"י "מניחים" שונים, או שנשמרו בסרט הקלטה.
במהלך השנים תשע"ד-תשע"ו הוציא לאור המכון את סדרת "ספר המאמרים" (כ"ו כרכים), המרכזת את כל מאמרי החסידות שנאמרו ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח (והגיעו לידינו) בשנים תשי"א-תנש"א (למעט מאמרי "באתי לגני" שנדפסו בשני כרכים בפני עצמם ע"י ה"ועד להפצת שיחות"), מסודרים ע"פ סדר פרשיות התורה ומועדי השנה, ונחשבת היום כאחת הסדרות החשובות ביותר בחסידות חב"ד.
מאז ועד היום מתעסק המכון בהוצאת הסדרה החדשנית והמהפכנית "דברי משיח", שתכלול אי"ה את כל שיחות והתוועדויות הרבי שליט"א מלך המשיח לאורך השנים בצורה הכי קרובה לאופן אמירתן בשעתן, בתרגום חפשי ללשון הקודש ובהוספת מראי מקומות, לצד דבריו הקדושים לאנשים פרטיים ב"יחידות" ובעת חלוקת הדולרים לצדקה, ויומן מפורט מהנעשה בבית חיינו מידי יום ביום ותיאור הנהגותיו הקדושות. כל כרך בסדרה זו מכיל חומר רב שלא נתפרסם מעולם, או שהי' נגיש רק לאספנים בודדים וכעת נחשף לקהל הרחב.
עוד סדרה הנדפסת ע"י המכון היא "תשרי בליובאוויטש", המרכזת את יומני חודש תשרי בבית חיינו, ומתחלקת לשלושה כרכים ע"פ סדר קביעות השנה ("פת-בג המלך", "שלושה ימי קדושה רצופים", ו"ר"ה שחל להיות בשבת").
בשנת תשפ"א החל המכון בהפקת סרטי וידיאו משיחות קודש של הרבי שליט"א מלך המשיח עם כיתוביות בלשון הקודש, החל משיחות שנות תשמ"ח-תשנ"ב שרובן ככולן טרם הופיעו עם תרגום. 
במכון מצפים ומתכוננים בעיקר להוציא לאור את ה"תורה חדשה" שנקבל בקרוב ממש מהרבי שליט"א מלך המשיח, בהתגלותו המלאה והמושלמת בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
סגירת תפריט